Stalni sudski tumač - Global Link d.o.o.

Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 16.00

OBRAZOVANJE SUDSKOG TUMAČA

Najvažniji element zanimanja sudskog tumača je izvrsno poznavanje dvaju ili više jezika (hrvatskog i barem jednog stranog). Iako prevoditelji obično imaju visokoškolsku diplomu, za sudske tumače je ona neophodna. Mnogi zapravo završe fakultete, više škole ili specijalizacije koje ih specijaliziraju za određenu struku što im daje status stručnjaka na tom polju, dok im vrsno poznavanje stranog jezika daje dobru osnovu za ulazak u ovu struku. Za ovaj stupanj poznavanja jezika nije potrebno odrasti u bilingvalnom okruženju, već aktivna upotreba i poznavanje stručnih izraza i jezičnih značajki ciljanog jezika. Oni koji žele postati prevoditelji trebaju raditi na pismenom izražavanju i razumijevanju, stranim jezicima i računalnim vještinama. Od koristi može biti i boravak u stranoj zemlji, aktivna komunikacija sa stranim kulturama i ljudima te proučavanje i čitanje literature vezane za mnoge tematike na materinjem kao i stranom jeziku. Također, mnogo je prilika za volonterski rad u vlastitoj kao i stranoj zemlji prilikom čega se može koristiti i izučavati strani jezik.

STALNO USAVRŠAVANJE

Prevoditelji i sudski tumači moraju stalno raditi na svojim vještinama, kako samostalno tako i kroz specijalizirane radionice i obuku. Službeni programi se mogu naći na fakultetima, ali postoje i rijetki programi i radionice koji se periodički odvijaju. Prevoditelji svakako ne smiju zapustiti svoj materinji jezik koji također treba stalno usavršavanje. Također, postoje mnogi alati za koje se također periodički odvijaju radionice, poput alata TRADOS.

ovjereni prijevod stalnog sudskog tumača